η σ π ε ί ρ α, ολιστική εκπαίδευση, ανθρώπινες αξίες, δια βίου μάθηση

Χρηματοδότηση προγράμματος

Για την υλοποίηση προγράμματος, με στόχο την προαγωγή της Ολυμπιακής Εκεχειρίας  σε παιδιά δημοτικού και εκπαιδευτικούς. Θα πραγματοποιηθούν βιωματικά εργαστήρια σε δημοτικά σχολεία της Αττικής, εκπαιδευτικά σεμινάρια και εργαστήρια σε όλη την Ελλάδα και θα εκπαιδευτούν περίπου 1.000 εκπαιδευτικοί στη διδασκαλία του προγράμματος. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει επίσης τη δημιουργία και την έκδοση εγχειριδίου. 

Οι κεντρικοί στόχοι του φορέα «η σπείρα, ολιστική εκπαίδευση, ανθρώπινες αξίες, διά βίου μάθηση» είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων και εργαστηρίων. Στο φάσμα των δραστηριοτήτων του οργανισμού περιλαμβάνεται η υλοποίηση προγραμμάτων που σχετίζονται με τα τρέχοντα κοινωνικά θέματα, την ολιστική εκπαίδευση, την προσωπική ανάπτυξη, τον εθελοντισμό, την προαγωγή των ανθρωπίνων αξιών, την Εκπαίδευση για τον Κόσμο, τη δια βίου μάθηση, το δίδυμο τέχνη & περιβάλλον, την κοινοτική τέχνη και την τέχνη σε δημόσιους χώρους.