Η Μιλιά - Υποστήριξη προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Η Μιλιά

Υποστήριξη προγράμματος

Δωρεά για την υποστήριξη της παροχής εξοπλισμού για online εκπαιδευτικά προγράμματα, και για τη δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ που θα παρουσιάζει το εύρος και την αξία της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό.

Η Μιλιά ιδρύθηκε το 2004, και έχει ως στόχο την προώθηση της μετάδοσης της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού στην περιοχή της Λυών.