Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία

Εργασίες ανακαίνισης
Ενίσχυση για τη διαμόρφωση του υπογείου του κτιρίου της «εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας» σε μία σύγχρονη αίθουσα εκθεσιακού χώρου και εκδηλώσεων, με σκοπό την οργάνωση εκθέσεων, την παρουσίαση στο ευρύτερο κοινό των πλούσιων αρχείων της καθώς και αρχείων σημαντικών αρχαιολόγων.