Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία

Έκδοση

Χρηματοδότηση μέρους του προγράμματος δημοσίευσης των ανασκαφών στις Μυκήνες (1960 - 1991).