Η' Εφορεία Προ?στορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Κέρκυρας και Θεσπρωτίας

Αγορά εξοπλισμού

Αγορά εργαστηριακού εξοπλισμού για το Εργαστήριο Συντήρησης και Μελέτης Οστεοαρχαιολογικού Υλικού, ο οποίος θα συντελέσει στην αναβάθμιση της επιστημονικής έρευνας που πραγματοποιείται στο νομό Θεσπρωτίας και στην Κέρκυρα.