«Η Αναγέννηση» Σωματείο Ενάντια στην Προκατάληψη για τις Ψυχικές Διαταραχές

Χρηματοδότηση προγράμματος

Δωρεά για τη χρηματοδότηση προγράμματος,  από το οποίο θα επωφεληθούν ασθενείς που πάσχουν από διάφορες μορφές εγκεφαλικών διαταραχών/ψυχώσεις. 

Η «Αναγέννηση» ιδρύθηκε το 1984, με στόχο τη  καταπολέμηση του στιγματισμού και τη προώθηση της κοινωνικής ευαισθησίας σε θέματα ψυχικής υγείας.