Η Αμάλθεια -Ελληνική Εταιρεία Προστασίας & Διάσωσης των Αυτοχθόνων Φυλών Αγροτικών & Οικόσιτων Ζωών - Υποστήριξη προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Η Αμάλθεια -Ελληνική Εταιρεία Προστασίας & Διάσωσης των Αυτοχθόνων Φυλών Αγροτικών & Οικόσιτων Ζωών

Υποστήριξη προγράμματος

Δωρεά για τη δημιουργία μίας έκθεσης τέχνης, εκπαιδευτικού υλικού για σχολεία, καθώς και για μία έκδοση για τις αυτόχθονες φυλές ζώων στην Ελλάδα.

Η Αμάλθεια ιδρύθηκε το 2006 και εργάζεται προκειμένου να αντιστρέψει την ταχεία απώλεια του γενετικού πλούτου σε όλες τις ελληνικές αυτόχθονες φυλές κατοικιδίων ζώων και ζώων κτηνοτροφίας, προωθώντας την ευαισθητοποίηση σχετικά με την αξία τους και την επανένταξή τους στις δραστηριότητες των τοπικών κοινοτήτων.