Χριστοδούλειο Ίδρυμα Προστασίας Παιδιών

Ανακαίνιση

Δωρεά για την ανακαίνιση του προαυλίου και της παιδικής χαράς του Ορφανοτροφείου.

Το Χριστοδούλειο Ίδρυμα Προστασίας Παιδιών ιδρύθηκε το 1943. Βρίσκεται στη Δυτική Αττική και φιλοξενεί σήμερα 34 κορίτσια ηλικίας 4 με 23 ετών. Το Ορφανοτροφείο προσφέρει ένα ζεστό περιβάλλον και επωφελείται από την ισχυρή συμμετοχή της κοινότητας στην ευημερία και την ασφάλια των κοριτσιών υπό τη φροντίδα του.