Χοροθέατρο ΔΑ.ΓΙ.ΠΟ.ΛΗ.

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων
Ενίσχυση για την αγορά συστήματος φωτισμού και ήχου, την αγορά σκηνικών και κουστουμιών, καθώς και τη δημιουργία ιστοχώρου (web site) της οργάνωσης.

Η ΔΑ.ΓΙ.ΠΟ.ΛΗ. είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ομάδα σύγχρονου χορού, η οποία ιδρύθηκε το 2004 από άτομα με φυσική αναπηρία. Η σύνθεσή της είναι πολύπλευρη, δεδομένου ότι περιλαμβάνει άτομα με φυσικές αναπηρίες και ψυχολογικές διαταραχές, αλλά και αρτιμελείς χορευτές. Η αποστολή της ομάδας είναι να καταδείξει ότι ο χορός είναι μια μορφή τέχνης, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν όλα τα άτομα ανεξάρτητα από τη φυσική ή τη διανοητική τους κατάσταση.