Χ.Α.Ν. Θεσσαλονίκης

Χρηματοδότηση προγράμματος και αγορά εξοπλισμού
Χρηματοδότηση της ανάπτυξης περιβαλλοντικού προγράμματος, καθώς και της αγοράς σκάφους Optimist. Το περιβαλλοντικό πρόγραμμα θα εφαρμοστεί στο Νηπιαγωγείο που λειτουργεί η Χ.Α.Ν., καθώς και σε άλλα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της ευρύτερης περιοχής. Το νέο σκάφος Optimist θα αναβαθμίσει τα μαθήματα ιστιοπλοΐας στη θερινή κατασκήνωση της Χ.Α.Ν., στον Άγιο Νικόλαο Χαλκιδικής. 

Η Χ.Α.Ν. Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1921 ως μέλος της διεθνούς οργάνωσης Χ.Α.Ν., ένα από τα παλαιότερα και μεγαλύτερα κινήματα για τους νέους, με παρουσία σε 199 χώρες σε όλο τον κόσμο. Σκοπός της οργάνωσης είναι η ισορροπημένη ανάπτυξη μυαλού, σώματος και πνεύματος, καθώς και η σωστή κοινωνικοποίηση των νέων. Οι βασικοί άξονες ανάπτυξης του οργανισμού είναι ο αθλητισμός, η κοινωνική εκπαίδευση, τα νηπιαγωγεία, η δημιουργική συνεργασία, οι θερινές κατασκηνώσεις, η πολιτιστική εκπαίδευση, οι κοινωνικές υπηρεσίες και ο εθελοντισμός.