Γυμνάσιο Φυλής

Υποστήριξη προγράμματος

Δωρεά για την υποστήριξη της συμμετοχής του Γυμνασίου Φυλής στους Παγκόσμιους Τελικούς Land Rover 4x4 του 2017.

Το Γυμνάσιο Φυλής ιδρύθηκε το 1979 και προσφέρει μία ποικιλία εξωσχολικών προγραμμάτων στους μαθητές του, οι οποίοι έχουν βραβευτεί αρκετές φορές σε περιφερειακούς και εθνικούς διαγωνισμούς που αφορούν θέματα όπως το σκάκι, την εκπαίδευση STEM και το Διαδίκτυο.