Γυμνάσιο Αντίκυρας

Αγορά εξοπλισμού

Eνίσχυση για αγορά υλικού υπολογιστών και προγραμμάτων για αίθουσα H/Y με σκοπό την εκπαίδευση των μαθητών στους υπολογιστές και την πληροφορική.

Η Aντίκυρα είναι μια μικρή κοινότητα της Kεντρικής Eλλάδας. Στο λύκειο φοιτούν περίπου 100 μαθητές.