Γυμνάσιο Ανάφης με Λυκειακές Τάξεις

Αγορά εξοπλισμού

Δωρεά για την αγορά εξοπλισμού για εξωσχολικές δραστηριότητες.

Το Γυμνάσιο Ανάφης με Λυκειακές Τάξεις ιδρύθηκε το 1951 ως δημόσιο σχολείο για να εξυπηρετήσει το νησί.