Γυμνάσιο Αγκιστρίου

Αγορά εξοπλισμού
Ενίσχυση για τη δημιουργία αίθουσας ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Tο Aγκίστρι είναι ένα μικρό νησί του Σαρωνικού. Διαθέτει ένα δημόσιο δημοτικό σχολείο.