Γηροκομείο Πειραιώς «Άσυλο Πενήτων Βασ Αθανασίου Πρωθιερέως»

Αγορά εξοπλισμού
Για την αγορά εξοπλισμού και την αντικατάσταση του υπάρχοντος, παλαιού εξοπλισμού. 

Το Γηροκομείο Πειραιώς «Άσυλο Πενήτων Βασ Αθανασίου Πρωθιερέως» ιδρύθηκε το 1891 και έκτοτε προσφέρει τις υπηρεσίες της σε άπορα και χαμηλού εισοδήματος άτομα άνω των 65 ετών, τα οποία χάνουν σταδιακά τη λειτουργική τους ικανότητα και χρειάζονται πρόσθετη βοήθεια προκειμένου να διαχειριστούν τις καθημερινές τους ανάγκες. Το ίδρυμα προσφέρει διαμονή, γεύματα και γενική ή ιατρική φροντίδα.