Γηροκομείο Χριστιανικού Συλλόγου «Η Ορθοδοξία»

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων
Κάλυψη λειτουργικών εξόδων. Το Κέντρο είναι στέγη για ηλικιωμένους που δεν είναι πλέον  σε θέση να παραμείνουν σπίτι τους και δεν έχουν συγγενείς.