Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Εργαστήριο Ορυκτολογίας και Γεωλογίας - Αγορά εξοπλισμού - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εργαστήριο Ορυκτολογίας και Γεωλογίας - Αγορά εξοπλισμού

Δωρεά για την αναβάθμιση του εξοπλισμού ορυκτολογίας εδάφους του Εργαστηρίου.

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ιδρύθηκε το 1920 και έχει επτά σχολές-τμήματα: Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών, Βιοτεχνολογίας, Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής, Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου, Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής, και Γενικών Επιστημών.