Γεννάδειος Βιβλιοθήκη

Εργασίες ανακαίνισης και ενίσχυση προγράμματος

Ανακαίνιση χώρων της Βιβλιοθήκης και αγορά εξοπλισμού για την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση του υλικού της.