Γενικόν Φιλόπτωχον Ταμείον της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας

Αγορά Εξοπλισμού

Δωρεά για την υποστήριξη της αγοράς εξοπλισμού για το νέο Συσσίτιο της Ιεράς Μητροπόλεως. 

Το Γενικόν Φιλόπτωχον Ταμείον της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας συστάθηκε το 2008 με στόχο την κοινωφελή δράση. Η Εκκλησία έλαβε επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ το 2007 για τη δημιουργία νέου κτιρίου που θα λειτουργήσει ως πολυχώρος, παρέχοντας χώρο για μία νέα αίθουσα Συσσιτίου, μία νέα τραπεζαρία και μία νέα αίθουσα εκδηλώσεων. Καθημερινά, 350 άνθρωποι σιτίζονται στο Συσσίτιο της Μητροπόλεως, στο οποίο εργάζονται 250 εθελοντές.