Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου

Β’ Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών - Αγορά εξοπλισμού

Δωρεά για την αγορά εξοπλισμού για την Β’ Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Νοσοκομείου.
Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου ιδρύθηκε το 1999, με χωρητικότητα 800 κλινών και προσωπικό 1.700 επαγγελματιών. Η Β’ Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών αποτελεί τμήμα του νοσοκομείου από το 2004, και σε αυτήν νοσηλεύονται περίπου 1.700 νεογνά ετησίως.