Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»

Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών - Εργασίες ανακαίνισης & Ιατρικός εξοπλισμός
Δωρεά στο πλαίσιο του Προγράμματος Αναμόρφωσης Μονάδων Εντατικής Θεραπείας Παίδων.
 
Για την πλήρη ανακαίνιση της δεύτερης Νεογνολογικής Μονάδας του νοσοκομείου, καθώς και για την αναβάθμιση του ιατρικού εξοπλισμού. 

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» είναι το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και παρέχει πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια περίθαλψη. Η Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών αποτελείται από μονάδα 50 κλινών, όπου νοσηλεύονται  ετησίως 700-750 πρόωρα και σοβαρά άρρωστα νεογέννητα βρέφη. Το Γενικό Νοσοκομείο περιλαμβάνει 33 κλινικές και τμήματα, 55 εργαστήρια και 186 εξωτερικά ιατρεία. Η υπάρχουσα Νεογνολογική Μονάδα λειτουργεί στα ανώτατα όρια των δυνατοτήτων της και η τοπική ζήτηση είναι πολύ υψηλή, υποδεικνύοντας την ανάγκη για την ίδρυση δεύτερης Νεογνολογικής Μονάδας.