Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» - Αγορά εξοπλισμού - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»

Αγορά εξοπλισμού

Αγορά κινητού μηχανήματος αιμοκάθαρσης για τη μονάδα εντατικής θεραπείας παίδων.

Tο «Iπποκράτειο» είναι το μόνο δημόσιο νοσοκομείο της Bόρειας Eλλάδας στο οποίο λειτουργεί μονάδα εντατικής θεραπείας παίδων.