Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» - Τμήμα Καρδιολογίας - Ανακαίνιση - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου»

Τμήμα Καρδιολογίας - Ανακαίνιση

Δωρεά για τη μετεγκατάσταση/ανακαίνιση της στεφανιαίας μονάδας εντατικής θεραπείας, προκειμένου να έχει όλον τον απαιτούμενο χώρο και τις εγκαταστάσεις για να παρέχει το κατάλληλο επίπεδο φροντίδας. 

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» λειτουργεί από το 1920, οπότε και ιδρύθηκε για την περίθαλψη ασθενών που υπέφεραν από φυματίωση. Με την πάροδο των χρόνων, προστέθηκαν σταδιακά και άλλα τμήματα, μέχρι που μετατράπηκε σε Γενικό Νοσοκομείο, στα μέσα της δεκαετίας του 1980, καλύπτοντας πλέον ένα μεγάλο εύρος ιατρικών υπηρεσιών.