Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» - Ιατρικός εξοπλισμός - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου»

Ιατρικός εξοπλισμός
Για την αγορά ακτινοβολητή για το Αιματολογικό Τμήμα και τη Μονάδα Μεταμόσχευσης. Ο εξοπλισμός είναι απαραίτητος για την καθημερινή λειτουργία του Τμήματος, καθώς η ακτινοβόληση των παραγώγων αίματος βοηθά στην πρόληψη θανάσιμων επιπλοκών που συνδέονται με τις μεταμοσχεύσεις.

Το Αιματολογικό Τμήμα και η Μονάδα Μεταμόσχευσης του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» ιδρύθηκε το 1985. Το Τμήμα επικεντρώνεται στη μελέτη και τη θεραπεία κακοήθων νόσων του αίματος και ειδικεύεται στη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων. Το Νοσοκομείο λειτουργεί από το 1920, οπότε και ιδρύθηκε για την περίθαλψη ασθενών που υπέφεραν από φυματίωση. Με την πάροδο των χρόνων, προστέθηκαν σταδιακά και άλλα τμήματα, μέχρι που μετατράπηκε σε Γενικό Νοσοκομείο, στα μέσα της δεκαετίας του 1980.