Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία»

Ανακαίνιση

Δωρεά για την ανακαίνιση του τμήματος θωρακικής χειρουργικής, την αγορά εξοπλισμού βρογχοσκόπησης για το τμήμα Πνευμονολογίας, καθώς και την αγορά εξοπλισμού και την ανακαίνιση του τμήματος χρόνιου πόνου. 

Το Νοσοκομείο «Σωτηρία» ιδρύθηκε το 1902, αρχικά ως σανατόριο φυματίωσης. Καθιερώθηκε ως Γενικό Νοσοκομείο το 1950 και ειδικεύεται στην πνευμονολογία και τον καρκίνο του πνεύμονα.