Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης «Μαμάτσειο»

Αγορά εξοπλισμού

Δωρεά για την αγορά εξοπλισμού παρακολούθησης ασθενών για το Τμήμα Καρδιολογίας.

Το νοσοκομείο ιδρύθηκε το 1923, με χωρητικότητα 200 κλινών, και 500 μέλη προσωπικού.