Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου - Αγορά εξοπλισμού - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου

Αγορά εξοπλισμού

Δωρεά για την αγορά ενός Αξονικού Τομογράφου.

Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου ιδρύθηκε το 1941, καλύπτει όλους τους τομείς της ιατρικής, και περιλαμβάνει Τμήματα Παθολογίας, Χειρουργικής, Ορθοπεδικής Παιδιατρικής, Καρδιολογίας και Γυναικολογίας.