Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ( ΚΑΤ)

Ακτινολογικό τμήμα - Αγορά εξοπλισμού

Δωρεά για την αγορά ενός αξονικού τομογράφου.

Το Νοσοκομείο ιδρύθηκε αρχικά το 1944 ως στρατιωτικό νοσοκομείο έκακτων περιστατικών. Μετατράπηκε σε δημόσιο νοσοκομείο το 1951 και ξεκίνησε να εστιάζει στην ορθοπαιδική. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’50, το νοσοκομείο επεκτάθηκε σημαντικά και πήρε τη μορφή του σημερινού «ΚΑΤ». Μία μερική ανακαίνιση και αναβάθμιση του εξοπλισμού πραγματοποιήθηκαν λίγο πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Το «ΚΑΤ» ειδικεύεται στην ορθοπαιδική φροντίδα και στα επείγοντα περιστατικά, ωστόσο είναι ένα γενικό νοσοκομείο και ένα από τα μεγαλύτερα της Αθήνας, καλύπτοντας ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών υγείας.