Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό»

Ανακαίνιση

Δωρεά για την ανακαίνιση της Μονάδας Μεταμόσχευσης Νεφρού.

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό» ιδρύθηκε το 1842, και είναι ένα από τα παλαιότερα νοσοκομεία της Αθήνας. Το νοσοκομείο παρέχει υπηρεσίες σε όλες τις μεγάλες ιατρικές ειδικότητες. Η Μονάδα Μεταμόσχευσης Νεφρού του Λαϊκού, ιδρύθηκε το 1972 και είναι η μεγαλύτερη μονάδα μεταμόσχευσης, μαζί με αυτήν του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο».