Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Αλεξάνδρα - Γαστρεντερολογικό Τμήμα - Αγορά εξοπλισμού - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Αλεξάνδρα

Γαστρεντερολογικό Τμήμα - Αγορά εξοπλισμού

Δωρεά για την αγορά ενδοσκοπικού εξοπλισμού.

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Αλεξάνδρα ιδρύθηκε το 1954, αρχικά λειτουργώντας ως Μαιευτήριο και στη συνέχεια ως Νοσοκομείο Μαιευτικής και Γυναικολογίας. Διαθέτει πάνω από 350 κλίνες και πάνω από 1.000 μέλη στο προσωπικό του