Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Αλεξάνδρα - Ανακαίνιση & Αγορά εξοπλισμού - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Αλεξάνδρα

Ανακαίνιση & Αγορά εξοπλισμού

Δωρεά για την υποστήριξη των εργασιών ανακαίνισης που αφορούν τις Κλινικές Ημερήσιας Λειτουργίας, τα Εξωτερικά Ιατρεία, το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, την Κλινική Μαστού, και την 1η Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, καθώς και την αγορά εξοπλισμού. Τα έργα ανακαίνισης, σε συνδυασμό με την αγορά του κατάλληλου εξοπλισμού, θα βοηθήσουν σημαντικά στην αναβάθμιση των υπηρεσιών του νοσοκομείου, αλλά και στη βελτίωση της γενικότερης λειτουργίας του.  

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Αλεξάνδρα ιδρύθηκε το 1954, αρχικά λειτουργώντας ως Μαιευτήριο και στη συνέχεια ως Νοσοκομείο Μαιευτικής και Γυναικολογίας. Διαθέτει πάνω από 350 κλίνες και πάνω από 1.000 μέλη στο προσωπικό του.