Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Αλεξάνδρα

Αγορά εξοπλισμού
Δωρεά για την αγορά εξοπλισμού για τη Νεογνολογική Μονάδα του Νοσοκομείου.

Η Νεογνολογική Μονάδα ιδρύθηκε το 1954. Έχει δυναμικότητα άνω των 350 κλινών και προσωπικό περίπου 1.000 ατόμων.