Γενικό Λύκειο Γλαύκης

Αγορά εξοπλισμού

Δωρεά για την αγορά εξοπλισμού πληροφορικής.

Το Γενικό Λύκειο Γλαύκης ιδρύθηκε το 1995 και βρίσκεται στον Δήμο Μύκης στην Ξάνθη.