Γαλλικό Ινστιτούτο της Ελλάδος

Συνέδριο

Δωρεά για την υποστήριξη του προγράμματος Η Νεολαία που Καινοτομεί. Το πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση των κοινωνικών αλλαγών, στην επειχιριματικότητα και καινοτομία, καθώς επίσης στην ανάπτυξη συνεργασιών ανάμεσα σε Έλληνες και Γάλλους κοινωνικούς επιχειρηματίες. 

Το Γαλλικό Ινστιτούτο της Ελλάδος ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1907 και αποτελεί το πολιτιστικό και μορφωτικό παράρτημα της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα.