Γαλλικό Ινστιτούτο της Ελλάδος - Πρόγραμμα υποτροφιών - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Γαλλικό Ινστιτούτο της Ελλάδος

Πρόγραμμα υποτροφιών

Δωρεά για τη στήριξη του προγράμματος υποτροφιών του Γαλλικού Ινστιτούτου, με τίτλο «VRIka», για τα 3 επόμενα ακαδημαϊκά έτη. Το πρόγραμμα υποτροφιών δημιουργήθηκε το 2004 και απονέμει υποτροφίες σε φοιτητές με άριστες ακαδημαϊκές επιδόσεις στο λύκειο και κατά τις προπτυχιακές τους σπουδές. 

Το Γαλλικό Ινστιτούτο της Ελλάδος ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1907 και αποτελεί το πολιτιστικό και μορφωτικό παράρτημα της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα.