Γαλλικό Ινστιτούτο της Ελλάδος

Χρηματοδότηση προγράμματος
Για τη μερική χρηματοδότηση της Συμμαχίας Ελλάδας-Γαλλίας 2014, ενός διμερούς πολιτιστικού και εκπαιδευτικού προγράμματος, το οποίο αποσκοπεί στην ανταλλαγή γνώσεων ανάμεσα στις δύο χώρες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη διοργάνωση δραστηριοτήτων, παραστάσεων και εκδηλώσεων στην Ελλάδα και τη Γαλλία, με σκοπό την προαγωγή του πολιτιστικού προϊόντος της κάθε χώρας. 
Το Γαλλικό Ινστιτούτο της Ελλάδος ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1907 και αποτελεί το πολιτιστικό και μορφωτικό παράρτημα της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα.