Γαλιλαία Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας - Εξοπλισμός / Όχημα - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Γαλιλαία Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας

Εξοπλισμός / Όχημα
Χρηματοδότηση της αγοράς ειδικά εξοπλισμένου οχήματος και ειδικής ανακλινόμενης μπανιέρας. Το αυτοκίνητο θα χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά του επιστημονικού προσωπικού για τη φροντίδα των ασθενών, καθώς και για τη μεταφορά ασθενών από και προς τη μονάδα. Η ειδική ανακλινόμενη μπανιέρα θα εγκατασταθεί στο κτίριο της Μονάδας Υπηρεσιών Ανακουφιστικής Φροντίδας. 
Η Γαλιλαία Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε από τη Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, με σκοπό τη δημιουργία προγράμματος Ανακουφιστικής Φροντίδας που απευθύνεται σε ασθενείς τελικού σταδίου που κατοικούν στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Αττικής. Η Γαλιλαία, σε συνεργασία με το Ογκολογικό Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας», εφαρμόζει πιλοτικό πρόγραμμα Ανακουφιστικής Φροντίδας στο Σπίτι από το Μάρτιο του 2010. Το πρόγραμμα παρέχει δωρεάν ιατρική, νοσηλευτική και ψυχολογική υποστήριξη σε καρκινοπαθείς. Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται από μία διεπιστημονική ομάδα, η οποία αποτελείται από ιατρούς, νοσοκόμους, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς.