Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Κέρκυρας

Τεχνικές εργασίες
Ενίσχυση με σκοπό την εκπόνηση μελέτης και την εγκατάσταση συστήματος πυρασφάλειας για την προστασία των αρχείων.
 
Σκοπός των Αρχείων είναι η εποπτεία, η διάσωση, η συγκέντρωση, η ταξινόμηση και η ευρετηρίαση του αρχειακού υλικού του νομού, καθώς και η διάθεση και η -με  ποικίλους τρόπους- αξιοποίηση όλου αυτού του αρχειακού πλούτου.

Κατά τη διάρκεια της τετραετούς οικονομικής στήριξης που παρείχε το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» στα Αρχεία Κέρκυρας, περατώθηκε το 2002 η αγορά επιστημονικού εξοπλισμού για τη συντήρηση, τη διατήρηση και τη φύλαξη αυτών των αρχείων. Επίσης, το 2004 εκπονήθηκε μελέτη για την εγκατάσταση πυρασφάλειας με σκοπό την προστασία των αρχείων. Ιστορικά και πολιτιστικά κειμήλια, όπως τα πλάνα της Ενετικής Διοίκησης (1364-1807), τα σχέδια Δημοσίων Κτιρίων του 1803, αρχεία διαχείρισης της διοίκησης κατά τη διάρκεια της Επτανήσου πολιτείας, είναι μόνο ένα δείγμα όσων από τα αρχεία έχουν διασωθεί και ταξινομηθεί.