Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Κέρκυρας

Αγορά εξοπλισμού
Eνίσχυση για εξοπλισμό και εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης με σκοπό την προστασία των αρχείων από τη ζέστη και την υγρασία.

Tα Αρχεία Νομού Κέρκυρας ιδρύθηκαν το 1443, όταν η Kέρκυρα βρισκόταν ακόμα υπό τους Eνετούς. Τα αρχεία στεγάζονται σε παλαιό ιστορικό κάστρο στο κέντρο του νησιού. Οι Eνετοί είχαν αναπτύξει ιδιαίτερα αποτελεσματικές μεθόδους διαχείρισης και διατήρησης αρχείων, τα οποία ενημέρωναν σε τακτά χρονικά διαστήματα. H τήρηση αρχείων συνεχίστηκε ακόμα και μετά την ένωση της Kέρκυρας με την υπόλοιπη Eλλάδα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αρχεία από το 1320.