Φολκλορικό Μουσείο «Μέλπω Μερλιέ»

Χρηματοδότηση προγράμματος

Ενίσχυση για την ψηφιακή αποθήκευση του μουσικού αρχείου.

Tο Μουσείο ιδρύθηκε το 1930 με σκοπό τη διατήρηση, τη μελέτη και την προώθηση της παραδοσιακής τέχνης και μουσικής. Η νέα τεχνολογία θα συμβάλλει σημαντικά στη διατήρηση της συλλογής και θα διευκολύνει την πρόσβαση σε αυτήν μαθητών και ερευνητών.