Φλόγα - Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια

Υποστήριξη προγράμματος
Δωρεά για την υποστήριξη του Χριστουγεννιάτικου προγράμματος του οργανισμού.