Φλόγα - Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια

Αγορά εξοπλισμού

Δωρεά για την αγορά εξοπλισμού για ξενώνα που θα παρέχει φιλοξενία σε  έφηβους ασθενείς.  

Η «Φλόγα» ιδρύθηκε το 1982 από γονείς παιδιών που πάσχουν από νεοπλασματικές ασθένειες, με σκοπό την παροχή της καλύτερης ιατρικής, ψυχολογικής και κοινωνικής φροντίδα στα παιδιά και τις οικογένειές τους.