Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Καβάλας

Αγορά εξοπλισμού
Αγορά γεννήτριας για παροχή ρεύματος σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης.

Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Καβάλας ιδρύθηκε το 1902. Το 1938 η αδελφότητα ίδρυσε οίκο ευγηρίας χωρητικότητας 100 ανδρών και γυναικών. Το κτίριο χρησιμοποιήθηκε ως νοσοκομείο κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου και κατόπιν ως ορφανοτροφείο. Από το 1973 λειτουργεί αποκλειστικά ως οίκος ευγηρίας, ο μοναδικός της περιοχής.