Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός - Εργασίες ανακαίνισης - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός

Εργασίες ανακαίνισης
Ενίσχυση με σκοπό την ανακαίνιση της κεντρικής αίθουσας του κτιρίου του Συλλόγου.

Ο  Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1865 από τους τέσσερις γιους του νομισματολόγου Π. Λάμπρου.

Ο πρώτος επίτιμος πρόεδρος του συλλόγου ήταν ο μεγάλος Έλληνας ιστορικός και τότε πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών καθηγητής Κ. Παπαρρηγόπουλος.  Ο Σύλλογος έχει συνδεθεί με πολλούς επιφανείς συγγραφείς και με προσωπικότητες της χώρας μας, όπως ο ποιητής Κωστής Παλαμάς. Εκτός από τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων για το ευρύ κοινό, την έκδοση βιβλίων και περιοδικού, ο Σύλλογος διατηρεί σχολείο για την εκμάθηση ξένων γλωσσών και πληροφορικής, καθώς και τη δωρεάν εκμάθηση ελληνικών από μετανάστες.