Φίλοι των Ψηφιδωτών της Σπάρτης

Κατασκευαστικές εργασίες

Δωρεά για την υποστήριξη των κατασκευαστικών εργασιών του Μουσείου Ψηφιδωτών Σπάρτης. 

Ο οργανισμός «Φίλοι των Ψηφιδωτών της Σπάρτης» ιδρύθηκε με στόχο την κατασκευή του Μουσείου Ψηφιδωτών της Σπάρτης. Η αποστολή του οργανισμού περιλαμβάνει τη διατήρηση και την παρουσίαση των ψηφιδωτών που έχουν βρεθεί στη Σπάρτη.