Φίλοι της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας

Διεθνής συνάντηση
Χρηματοδότηση της οργάνωσης και της διεξαγωγής διεθνούς συνάντησης των σωματειακών οργανώσεων των μελών των «Φίλων της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας». 

Σκοπός της διεθνούς συνάντησης ήταν η εκτίμηση της προόδου που έχει σημειωθεί όσον αφορά την αναβίωση της βιβλιοθήκης της Aλεξάνδρειας και τη  συλλογή βιβλίων που αναφέρονται στην αρχαία και τη σύγχρονη λογοτεχνία, την επιστήμη και τον πολιτισμό.