Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία - Αρσάκεια - Τοσίτσεια Σχολεία

Κατασκευαστικές εργασίες
Δωρεά για την κατασκευή μίας νέας πτέρυγας που θα στεγάσει τις εγκαταστάσεις του σχολείου.

Ο οργανισμός ιδρύθηκε το 1836. Στόχος του είναι η προώθηση της πολιτιστικής, εκπαιδευτικής και κοινωνικής ζωής των Ελλήνων μαθητών κατά τη διάρκεια της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.