Φιλαρμονική Εταιρία «Μάντζαρος»

Αγορά Παραδοσιακών Στολών
Για την αγορά στολών για την ορχήστρα.

Η Φιλαρμονική Εταιρία «Μάντζαρος» ιδρύθηκε στην Κέρκυρα το 1890, με σκοπό να προσφέρει δωρεάν, υψηλού επιπέδου μουσική παιδεία στους νέους του νησιού, προάγοντας έτσι τον τοπικό πολιτισμό. Η Εταιρία διαθέτει ιδιόκτητο κτίριο, όπου μαθητές διαφόρων ηλικιών, από παιδιά προσχολικής ηλικίας έως και ενήλικες, παρακολουθούν μαθήματα διδασκαλίας μουσικών οργάνων, καθώς και θεωρητικά μαθήματα μουσικής. Επίσης, η Εταιρία διαθέτει φιλαρμονική ορχήστρα, η οποία αποτελείται από 200 μουσικούς.