Φιλαρμονική Ένωση Κέρκυρας «Ο Καποδίστριας»

Χρηματοδότηση προγραμμάτων
Χρηματοδότηση του προγράμματος μουσικής επιμόρφωσης, για ένα χρόνο, και αγορά και επισκευή στολών και εξοπλισμού της ορχήστρας. 

Η Φιλαρμονική Ένωση Κέρκυρας «Ο Καποδίστριας» ιδρύθηκε το 1980. Στόχοι της είναι η διάσωση, η βελτίωση και η ανάδειξη της ελληνικής μουσικής παράδοσης εντός και εκτός Kέρκυρας. Προσφέρει πρόγραμμα μουσικής επιμόρφωσης, το οποίο παρακολουθούν περισσότερα από 100 παιδιά που φοιτούν στην ακαδημία δωρεάν.