Φιλαρμονική Ένωση Κέρκυρας «Ο Καποδίστριας»

Αγορά και ανακαίνιση κτιρίου

Ενίσχυση για την αγορά και την ανακαίνιση ακινήτου, καθώς και για την αγορά μουσικών οργάνων.

Η Φιλαρμονική «Καποδίστριας» ιδρύθηκε το 1980. Στόχοι της είναι η διάσωση, η βελτίωση και η ανάδειξη της ελληνικής μουσικής παράδοσης εντός και εκτός Kέρκυρας. Η μουσική ακαδημία, στην οποία φοιτούν δωρεάν περίπου 200 μαθητές, άρχισε να λειτουργεί το 1981. Tο διδακτικό προσωπικό αποτελείται από 25 εθελοντές καθηγητές.